Prsa

Zmenšení prsů – redukce

Operace, při které se odstraní přebytečné množství prsní tkáně.

Výkon v celkové anestézii.

Řez je veden okolo prsního dvorce, pak svisle do podprsní rýhy a dále pokračuje v této rýze. Odstranění nadbytečné tkáně a vypnutí prsu. Zbývající tkáň je sešita. Součástí je úprava prsního dvorce, který je posunut a zmenšen. Do ran vložen odsávací dren, který odvádí tekutiny ,ponechá se 2-3 dny. Přiložen pevný elastický obvaz.

Zákrok s 1-2 denním pobytem na klinice pod dohledem odborného ošetřujícího personálu.

Rekonvalescence cca 2 týdny.

Více fotografií

Modelace prsů – breast-lift, mastopexe

Operace pozvedne a tvaruje povislá prsa, popřípadě se kombinuje s augmentací – zvětšením prsními implantáty.

Výkon v celkové anestézii.

Odstraněna nadbytečná, uvolněná kůže s ponecháním žlázy, bradavka a prsní dvorec jsou přesunuty do nejvyšší vhodné polohy. Kůže okolo bradavky je stažena, stehy jsou lokalizovány okolo bradavky a ve svislé linii dolů do podprsní rýhy – vertikální metoda, nebo ještě v podprsní rýze – T-metoda. Vloženy odsávací dreny, které odvádí tekutiny po dobu 1-2 dnů. Přiložen pevný elastický obvaz.

Zákrok s 1-denním pobytem na klinice pod dohledem odborného ošetřujícího personálu.

Rekonvalescence cca 2 týdny.

Více fotografií

Zvětšení prsů – augmentace

Chirurgické vložení implantátů do prsu za účelem zvětšení objemu a zlepšení tvaru.

Výkon v celkové anestézii.

Umístění řezu: pod prsní rýhou nebo dvorcem.Umístění implantátu: pod prsní žlázu,pod sval nebo částečně pod sval. Volba záleží na kvalitě a velikosti žlázy, kvalitě kůže a podkoží a síle a kvalitě svalu. Kryt implantátu musí být dostatečný. Typ a tvar implantátu vybrán dle původního tvaru prsů, aby výsledek byl co nejpřirozenější. Na konci operace oblečena pevná fixační podprsenka a přiložen komresivní obvaz.

Zákrok s 1-denním pobytem na klinice pod dohledem odborného ošetřujícího personálu.

Rekonvalescence cca 2 týdny.

Více fotografií