Profil

Portrét

MUDr. KAMILA ŠORMOVÁ

AESTHGERY Estetická plastická chirurgie
VZDĚLÁNÍ
 • 1991 – Promoce na LF UK Plzeň
 • 1994 – Atestace z všeobecné chirurgie I. st.
 • 1999 – Atestace z Plastické chirurgie
 • Držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů v oboru plastické chirurgie
 • Držitel certifikátu Společnosti estetické plastické chirurgie
PRAXE
 • 1991 – 1994 Chirurg. odd. Nemocnice Mudr. Mulače, Plzeň
 • 1994 – 1999 Odd. plastické chirurgie FN, Plzeň
 • 1999 – Soukromá praxe AESTHGERY, Plzeň
ODBORNÉ STÁŽE
 • Uni-Klinik, Erlangen, SRN
 • University of BC, Vancouver, Kanada
 • Patricia A. Clugston M.D., FRCSC, Vancouver, Kanada
 • Klinika plastické chirurgie FN KV, Praha
 • Klinika plastické chirurgie FN, Brno
 • Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké n./J.
Pravidelná aktivní a pasivní účast na celostátních i mezinárodních vědeckých sympóziích estetické a plastické chirurgie ČLENSTVÍ
 • Členství v českých i mezinárodních společnostech estetické a plastické chirurgie
 • Člen Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Člen Společnosti plastické chirurgie JEP
 • Člen Společnosti estetické chirurgie JEP
 • Člen EWAPS ( European Workshop of Advanced Plastic Surgery)
 • ISAPS – International Society of aesthetic plastic Surgery
OCENĚNÍ
 • instagramfavicon_CZ